PROTEST je dolžnost, ne pravica!

PROTEST je dolžnost, ne pravica! PROTEST je dolžnost, ne pravica!

PROTEST je prvi korak k spoznavanju resnice, le-ta omogoča zavestno izbiro. Prevaran um ne more svobodno izbirati. Ne protestiram proti uživanju katere koli hrane. Protestiram pa, ker nam ne dajo celovitih informacij o vsaki hrani! Če vam je kaj do svojega zdravja, se mi pridružite pri tem protestu.

Nezadovoljstvo (protest je javno izraženo nezadovoljstvo) je pogoj vsakega napredka. Za ves napredek je človeštvo lahko hvaležno nezadovoljnim posameznikom, posebej takšnim, ki so protestirali.

Sem Ivan Soče, dovolj star za nekaj znanja in modrosti in dovolj mlad, da se še z veseljem učim in informacije posredujem drugim. S tematiko zdravja se z različnih vidikov, predvsem z vidika vpliva hrane na zdravje,  ukvarjam že več kot 20 let. O tem sem napisal nekaj knjig in objavil veliko člankov. Knjiga PROTEST je moje osmo knjižno delo.

Knjiga PROTEST bo močno delila ljudi. In tudi združevala. To je lastnost vsakega velikega javnega protesta. Težko bo ostati nevtralen.

Četudi ni nesoglasij glede načina prehranjevanja, se bodo morali opredeliti glede moralnih vprašanj, vsebine javnih nastopov, strokovnih in moralnih kompetenc akterjev iz knjige. Ni se več možno delati, da nismo vedeli. Zdaj vemo! Zdaj vedo konzumenti prehranskih nasvetov, vedo študentje, profesorji, dekani, prehranski znanstveniki in strokovnjaki, zdravniki, uredniki, novinarji, politiki, avtorji prehranskih smernic, državni organi, ki bi naj skrbeli za javno zdravje …

Ali je možno po vseh informacijah iz knjige ostati gluhonem opazovalec? Če ne, potem je konflikt s prakso, ki jo opisujem v knjigi neizogiben. Če da, kako živeti s spoznanjem, da mi je vseeno. Odgovoriti bo treba na vprašanje, zakaj mi je vseeno: ali mi ni stalo za dobrobit ljudi ali mi ni mar, ker nekdo laže, prikriva, zavaja, manipulira in s tem dela škodo? Ali je možno premagati ta notranji konflikt in ostati pošten, verodostojen, resnicoljuben? 

Varati ljudi je možno le tako, da tisti, ki vedo za prevare, o njih molčijo.

Bi radi izvedeli več?

O knjigi

Varati ljudi je možno le tako, da tisti, ki vedo za prevare, o njih molčijo in tako postanejo sostorilci. Sam zagotovo sodim med tiste, ki ne molčijo, ki glasno in argumentirano razkrivajo razloge molka in manipuliranja številnih vplivnih prehranskih strokovnjakov in zdravnikov.

Katere znanstveno in izkustveno potrjene resnice o hrani ostajajo zamolčane in zakaj?

Kdo prikriva oziroma molči o škodljivosti določene hrane in manipulira z njenimi sestavinami, ter tako ustvarjajo videz, da je škodljiva hrana kot celota zdrava?

Kakšne posledice vse to ima za naše zdravje? Zakaj imamo vsako leto več bolnikov in premalo zdravnikov ter vse daljše čakalne vrste?

Kdo in zakaj zlorablja Strateški svet za prehrano in veganstvo in kaj to pomeni za nas?

PROTEST je dolžnost, ne pravica!

Pogumno napisana knjiga, ki se zoperstavlja prevladujoči prehranski znanosti, ki pomembno prispeva, da smo skoraj vsi bolni in v predolgih čakalnih vrstah.

Avtor poimensko razkriva, kdo, kako in zakaj se trudi, da ne bi imeli celovitih informacij o najpomembnejšem dejavniku, ki usodno, bolj kot geni ali staranje, vpliva na naš vsakdan – hrani.

Hrana je življenjski skupni interes in ne smemo dovoliti, da nam kdorkoli prikriva celovite informacije o njej ali manipulira z njenimi izoliranimi sestavinami.

Knjiga je obvezno branje, ker sta naše zdravje in življenje odvisna od nas, od znanja, tudi od informacij iz te knjige.

Komentarji

Komentarji

Komentarji

PROTEST
zoper zarote molka in manipulacije prehranske znanosti

24

.80

Knjiga ima 293 strani, šivano, trde platnice, format 155 x 215 mm.

Pišite mi

Hvala za vsako mnenje o knjigi, za vsak predlog, za zanimivo izkušnjo ...

Go to top